Skapa tillväxt i ditt företag

med rätt strategi

Få en konkret plan för ökad försäljning
och kundengagemang 

Kommersiell Strategi.

Jobbar du som VD, kommersiellt ansvarig eller marknadschef? Då förstår du hur viktigt det är med en tydlig plan.  Vår kommersiella strategi är mer än bara ett ramverk; det är planen som bygger upp ditt företag och säkerställer tillväxt. Genom att fokusera på kärnområdena – Kunden, Varumärket och Affären – hjälper vi dig att förstå dina kunder, stärka ditt varumärke och finslipa din affärsmodell. 

Kunden.

Genom kund- och marknadsanalys identifierar vi vem din kund är och vad de värderar. Detta blir grunden för att skräddarsy dina affärsstrategier och kommunikationsinsatser.

Varumärket.

Vi utformar en varumärkesstrategi som kommunicerar ditt unika värdeerbjudande och bygger en stark närvaro på marknaden.

Affären.

Resultatanalysen och omvärldsanalysen ger oss en klar bild av hur din affär presterar och vilka strategiska åtgärder vi behöver ta för att stärka din position och öka tillväxten.

Vad vi gör.

Varje framgångsrikt företag börjar med en plan. Vår process tar ditt företag från nuvarande läge till uppsatta mål med en skräddarsydd och konkret handlingsplan. Här är hur vi gör det, steg för steg:

Steg 1: Analyserar nuläget

Vi börjar med att titta på hur det går för ditt företag. Vi går igenom försäljningssiffror, lönsamhet och kundbeteenden – viktiga detaljer som är avgörande för att förstå var det finns möjligheter till förbättringar. Många företag har inte full koll på dessa siffror, men de är fundamentala för att kunna göra smarta förändringar.

Steg 2: Förstå planen

Här dyker vi ned i din nuvarande strategi och affärsmodell. Vad är det ni tänker och gör som har lett er till den punkt där ni befinner er nu? Vi diskuterar era övergripande mål och visioner, och granskar ert erbjudande till kunderna. Detta är kärnan i ditt företag.

Steg 3: Sätter tydliga mål

Tillsammans sätter vi upp konkreta mål för vad ni vill uppnå. Vi låter oss inspireras av stora visioner och bryter ner dem till en tolv månaders handlingsplan. Målen ska vara motiverande och mätbara så att vi kan följa upp framstegen.

Steg 4: Prioriterar åtgärder

Nu identifierar vi vilka åtgärder som kan driva ert företags tillväxt. Ofta kan små justeringar i rätt områden leda till stora framsteg. Vi fokuserar på de punkter som ger mest effekt för er utveckling.

Steg 5: Följer upp

I det sista steget säkerställer vi att ni håller er till planen. Det är lätt att hitta undanflykter för att undvika svåra uppgifter, men jag finns där för att ni ska hålla fast vid era mål. Att ha någon som kontinuerligt stöttar och peppar kan göra en avgörande skillnad för ert företags framgångar.

Värdet för dig.

Vår kommersiella plan hjälper dig att växa snabbare och mer effektivt

Ökad försäljning: Du säljer mer genom att vi hjälper dig nå exakt de kunder som behöver det du erbjuder.
Ökad användning: Vi visar dig hur du får dina kunder att älska och använda din tjänst eller produkt ännu mer.
Ökad lojalitet: Bygg djupare band med dina kunder, så de fortsätter välja dig.
Ökade intäkter: Se dina intäkter växa tack vare ökad försäljning och kundengagemang.
Ökad effektivitet: Vi gör vägen till framgång smidigare för dig, så du når dina mål snabbare och med mindre ansträngning.

Vad du får.

Att göra en kommersiell plan som innehåller allt från analys till taktik kan verka komplicerat. Vi förenklar det för dig. Du får en plan som visar vad du behöver göra för att nå framgång. 

Kommersiell (Go To Market) plan

Vi börjar med att titta på vem som ska köpa din tjänst eller produkt. Sedan bestämmer vi hur vi kan nå dem på bästa sätt. Slutligen planerar vi de steg vi ska ta för att göra detta möjligt. Med oss får du en plan som är lätt att följa och som hjälper ditt företag att växa.

Analys.

Vi analyserar ditt företags nuvarande position, granskar tidigare resultat, undersöker marknaden och dina kunders beteenden, samt gör en omvärlds- och konkurrentanalys. Denna djupgående analys hjälper oss att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot, som vi sammanfattar i en SWOT-analys. 

• Resultatanalys
• Kund & Marknadsanalys
• Omvärldsanalys
• Konkurrentanalys

Strategi.

Med denna insikt utvecklar vi sedan strategier som är skräddarsydda för ditt företag. Vi definierar affärsstrategi, marknadsstrategi, värdeerbjudande, varumärkesstrategi, marknadsföringsstrategi och marknadskommunikationsstrategi. Dessa strategier kommer att fungera som vägledning till hur du kan uppnå dina affärsmål.

• Affärsstrategi
• Marknadsstrategi
• Värdeerbjudande
• Varumärkesstrategi
• Marknadsföringsstrategi
• Marknadskommunikationsstrategi

Taktik.

Vi hjälper dig att genomföra strategierna i praktiken. Det inkluderar allt från att välja rätt distributionskanaler till att utforma erbjudanden, segmentera marknaden och kommunicera effektivt med dina kunder. Vi tar fram en detaljerad aktivitetsplan och budget som speglar dessa taktiska val.

• Distribution (Säljkanal)
• Incitament
• Erbjudande
• Produktkommunikation
• Marknadsföring & Media
• Utbildning & Säljstöd
• Segmentering
• Optimering sälj och support
• 1-2-1 kommunikation
• MarTech & AI

Behöver ditt företag en tydligare riktning?

Om du känner att det är dags för en förändring, börja med ett första möte med oss. Det är kostnadsfritt och vi pratar om dina behov och hur en kommersiell strategi kan se ut för just dig. Efter mötet kan vi planera för nästa steg.