Integritetspolicy

Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt och hur det går till. Det här är vår integritetspolicy – vi värnar alltid om din integritet!

 

Data och hur vi hanterar den

JM Sandberg AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt. I JM Sandberg AB (”Företaget”) integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna policy gäller när du använder webbsidor och tjänster som administreras av Företaget. Företaget är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

 

Personuppgifter vi samlar in

Företaget inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer och e-postadress. Företaget kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som Vainu, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård. Företaget registrerar, eller kan komma att registrera dina personuppgifter i samband med:

  1. Anmälan till en tjänst som JM Sandberg AB tillhandahåller
  2. När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.
  3. Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media.
  4. Ditt besök på våra webbplatser, inkl. trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.
   

Insamling med samtycke

Genom att du fyller i ett samtyckesformulär på hemsidan (t.ex. prenumerera på nyhetsbrev, ta del av erbjudanden mm.) så samtycker du till att dina personuppgifter (ex. ditt namn, telefonnummer och e-postadress) får användas i marknadsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter. Vi samlar även in din IP-adress, geografisk position och intressen i syfte att kunna bättre anpassa vår marknadsföring till dig. När du besöker vår hemsida samtycker du även till att vi får lägga cookies, både så kallad förstaparts och tredjeparts cookies på din dator. Sådana cookies följer dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende.

 

Hur vi använder insamlad information

Företaget behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

  1. För att fullgöra beställningar av tjänster som erbjuds av Företaget
  2. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt. T.ex. nyhetsbrev
  3. Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär
  4. För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar
  5. För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå
  6. För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
  7. Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
  8. För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss
  9. För att kontakta dig via SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring
  10. För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för
  11. För att hjälpa oss att utveckla våra webbplatser att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används
  12. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policys
 1.  
 2.  

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. Företaget samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

 

Om cookies

På våra webbsidor används cookies. Det är små textfiler som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till. Användaren ska också ges möjlighet att samtycka till att cookies används för att lagra eller hämta uppgifter i t.ex. mobil eller dator. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Gå till www.jmsandberg.se/cookiepolicy för mer information om hur vi hanterar cookies.

 

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Företaget ger du din tillåtelse till att Företaget registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som laglig grund för behandling kommer Företaget att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke.

Om Företaget använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken ”Kontakta oss”.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 36 månader. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs p.g.a andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

 

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Företaget kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss.

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i e-post och SMS som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation. Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från JM Sandberg AB.

 

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Företaget saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Företaget ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

 

Personuppgiftsansvarig

JM Sandberg AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för den data som behandlas. Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

JM Sandberg AB
Org.nr 559055-4217

Turessons väg 31
66 333 Skoghall, Sweden

 

Kontakt oss  för att utöva dina rättigheter

Ändra godkännande av hur vi hanterar data
Du kan återkalla dina samtycken genom att maila oss på hello@jmsandberg.se

 

Om du inte vill ha någon direktmarknadsföring
Om du inte vill att vi kontaktar dig för direktmarknadsföring av våra produkter och tjänster via sms kan du kontakta oss genom att maila oss på hello@jmsandberg.se . Du kan också välja att inte bli kontaktad genom att klicka ”Avregistrera” i respektive epostmeddelande

Begära tillgång till data
Du har rätt att få information om vilken data vi behandlar om dig. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer.

Skicka begäran till:

JM Sandberg AB
Turessons väg 31
66 333 Skoghall, Sweden

Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till oss.

Begära rättelse av data
Skicka ett mail till ”hello@jmsandberg.se” för att begära rättelse.

Begära radering av data
Skicka ett mail till ”hello@jmsandberg.se” för att begära rättelse.

Invända till behandling av data
Skicka ett mail till ”hello@jmsandberg.se” för att invända till behandling.

 

Övrigt

Denna Integritetspolicy gäller när du använder produkter och tjänster som tillhandahålls av JM Sandberg AB eller när du besöker de av våra webbplatser som vänder sig till kunder i Sverige.  Integritetspolicyn kan komma att uppdateras och vi meddelar i så fall detta på jmsandberg.se/integritetspolicy. Där sparar vi även tidigare versioner i ett arkiv som du då hittar på samma länk.

Denna privacy policy gäller från och med 2018-09-01