Prioritera dina aktiviteter utifrån vilken effekt de skapar

Prioritera dina aktiviteter utifrån vilken effekt de skapar

Om du någonsin har känt att du simmar i ett hav av uppgifter utan att ha en aning om var du ska börja, då är den här artikeln för dig. En effektkarta är ett utmärkt verktyg för att visualisera de potentiella effekterna av ett projekt eller initiativ. Det kan hjälpa dig att identifiera vem som kommer att påverkas av projektet, hur stor påverkan kommer att bli och var projektet kan ha störst effekt. 

Här är fyra tips för att använda en effektkarta för att prioritera dina aktiviteter:

 

Steg 1: varför ska vi göra det här? Bestäm ditt mål.

Vad försöker du uppnå? Utan ett tydligt mål blir det svårt att prioritera dina aktiviteter. Identifiera även dina nyckeltal (KPI:er). Hur kommer du att mäta framgång? Vad är effekten av att uppnå detta mål? Hur vet du om ditt mål har uppnåtts? Utan tydliga, konkreta åtgärder är det svårt att bedöma värdet av din verksamhet.

 

Steg 2: Vilka skapar effekten? Identifiera dina intressenter och deras behov.

För att skapa en effektkarta som uppfyller användarnas behov måste du först samla in data om vilka intressenterna är och vilka behov de har. Detta kan göras genom data, enkäter, intervjuer, fokusgrupper och andra metoder. När du har den informationen måste du analysera den för att identifiera mönster och gemensamma teman.

 

Steg 3: Hur ska aktiviteterna utformas för att uppfylla målen?

Det finns en mängd olika aktiviteter som kan hjälpa dig att uppfylla målen, och var och en har sina egna fördelar. En. populär metod att att samla olika kompetenser och ha en brainstorming-session. Det hjälper dig att generera idéer och identifiera potentiella påverkan. Det kan göras individuellt eller i grupp och är ett bra sätt att komma igång med en bruttolista på aktivitets-förslag.

 

Steg 4: Prioritera dina aktiviteter

Prioritera det du bedömer skapar mest effekt. Vad kommer att göra skillnad för att uppnå ditt mål.

 

 

Vill du veta mer om hur en effektkartläggning fungerar, kontakta oss så hjälper vi gärna till.