Kommersiell strategi

by sandberg

Ett helhetsgrepp kring hur marknad, sälj och kommunikation driver tillväxt

Sättet hur du får företag att växa är under ständig förändring. För att hänga med i konkurrensen och lyckas måste du vara medveten om de senaste trenderna inom marknadsföring, försäljning och kommunikation. Vi visar dig hur marknad, försäljning och kommunikation driver tillväxt så att du kan ta ditt företag till nästa nivå.

Funderar du på

  • hur du kan öka din kundbas, lönsamhet?
  • hur du får nöjdare kunder?
  • hur du kan öka din effektivitet och minska dina kostnader?

Med en kommersiell strategi får du:

  • ett skräddarsytt program utformat efter just dina behov
  • en tillväxtstrategi
  • en plan och coachning genom implementeringen
  • säkerställer snabba framsteg under hela resan mot dina mål.

Anpassad för dina specifika behov

Vi sätter upp ett skräddarsytt program utformat efter just dina behov. Vi arbetar nära tillsammans med dig för att först skapa en tillväxtstrategi, sedan utformar vi en plan och coachar dig genom implementeringen, vilket säkerställer snabba framsteg under hela resan mot dina mål.

Hemligheten med att bygga ett lönsamt företag är att designa och implementera enkla system och processer som gör att du kan öka din effektivitet, liksom din förmåga att fatta datadrivna beslut. Även om siffror, processer och system kanske inte låter så kul, är det ofta det som ger dig förmågan att växa.

Vi kommer att fokusera på både kvantitativa och kvalitativa mätvärden och KPI:er, så att vi snabbt kan utvärdera vad som händer i ditt företag och hur vi kan förbättra det. Du kommer att ha tillgång till alla våra verktyg och ramverk som är anpassade kring din tillväxtstrategi och plan.

Är du redo att ta nästa steg? Läs mer om vår metodik och erbjudande 

För att kunna sätta långsiktiga strategier samt optimera kortsiktig taktik behöver vi förstå hur ditt företag presterar (resultatanalys) hur dina kunder tänker, känner och beter sig (Kundanalys) samt vilka faktorer som kommer att påverka vår framgång (marknadsanalys, konkurrentanalys, omvärldsanalys).

Resultatanalys 
Vi blickar tillbaka och utvärderar verksamhetens tidigare resultat. Det här gör att vi kan ta tillvara på den kunskap som finns och jämföra resultat mot uppsatta verksamhetsmål. Utvärderingen används sedan som underlag för att aktivt arbeta med att främja era mål i framtiden.

Kundanalys 
Nyckeln till att identifiera och nå fler kunder är att veta vilka behov, drivkrafter och önskemål de har. Vi ger er verktygen till att förstå exakt vilka dina kunder är samt hur och vart du bäst kommunicerar med dem.

Marknadsanalys
För att finna och skapa behov på er marknad tar vi fram underlag i form av en marknadsanalys som beskriver vart ni befinner er i dagsläget. Sedan tar vi fram kund, relations- och organisationsstrategier för att hjälpa er stärka er position.

Konkurrentanalys
Vi hjälper dig förbättra din verksamhets förutsättningar gentemot konkurrerande företag genom en konkurrentanalys. Den ger dig verktyg för att förstå och kunna förutspå vad dina konkurrenter kan tänkas göra för framtida strategiska val och hjälper dig förstärka din position på marknaden och bli mer konkurrenskraftigt.

Omvärldsanalys
Genom att ta fram en omvärldsanalys kan vi se och förutspå viktiga förändringar och samhällstrender som påverkar din bransch och ditt företag. Den kan hjälpa er förstå vilka möjligheter och potentiella hot i som påverkar er organisations möjligheter.

CXM Analys
Customer Experience Management handlar om att förstå kundens upplevelser på djupet. Genom en CXM Analys hjälper vi er hitta hållbara strategier och system där allt ifrån säljare, till support och hemsida har kunden i fokus.

Vi arbetar tillsammans med dig för att forma en vision för framtiden, definiera hur idealtillståndet ser ut ur dina kunders perspektiv och beskriva hur ditt varumärke kan göra en större skillnad i deras liv. Resultatet är en tillväxtstrategi och en plan, som sätter riktningen för dig framåt.

Affärsstrategi
Vi hjälper er ta fram en långsiktig plan för hur ni når era verksamhetsmål. Vi utvärderar hur företaget kan öka i vinst, hur ni kan skapa konkurrensfördelar gentemot andra aktörer på marknaden, vilka resurser som behövs samt vilka externa faktorer ni kan komma att behöva ta hänsyn till.

Marknadsstrategi
Med just ert affärsmål i fokus är så lägger vi upp strateger för företagets marknadsföringsinsatser. Syftet är att så effektivt som möjligt använda de resurser ni har och med hjälp av de skapa långsiktiga och mätbara resultat för er marknadsföring.

Värde-erbjudande
För att ditt företag ska kunna nå sin fulla potential gäller det att sticka ut bland mängden. Att ha en stark positionering är nämligen avgörande när en kund väljer mellan olika produkter och tjänster. Vi hjälper dig berätta varför just du erbjuder det bästa.

Varumärkesstrategi
Ett varumärke är ett löfte om vad som identifierar era produkter eller tjänster. När vi jobbar med varumärkesstrategi analyserar vi vad som är just er identifikation och skapar därefter en plan för att aktivt förstärka och kommunicera det till er målgrupp. Målet är att alla som kommer i kontakt med varumärket definierar det med något positivt.

MarTech strategi
Marknadsföringsteknologi* vi har ett stort utbud av program och verktyg för att få fram underlag till marknadsföringsstrategier. Bland annat har vi program för verkställande av kommunikativa insatser och kampanjer.

Vi sätter upp hur du framgångsrikt jobbar med olika typer av aktiviteter och plattformar
för att skapa kort- och långsiktig tillväxt. Vi skapar en kommunikationsplan med beståndsdelar för kortsiktigt sälj, långsiktigt fokus, marketing automation, performance och growth perspektiv.

 

Agil planering och prioritering med OKR (Objective & Key results)
Genom att arbeta med agil planering har vi möjlighet att analysera och utvärdera projektet under tidens gång. Detta resulterar i en så hållbar och säker tillväxt för er som möjligt. Vi använder oss även av OKR vilket innebär att vi fokuserar på er önskade målbild och arbetar enbart med mätbara resultat.

Effektkartläggning
För att minska risken att tid och budget läggs på fel saker använder vi effektkartläggning. Här tar vi fram en tydlig bild av vem som ska använda sig av den framtagna tjänsten och vilka funktioner användaren behöver.

Beteendedesign
Vi arbetar med att främja positiva beteendeförändringar hos dina kunder. Det innebär att vi tar fram en plan för att förstå och strategiskt ingripa i viktiga ögonblick av beslutsfattande hos kunden för att på så vis kunna pusha denne mot önskat beteende.

Marknads och kommunikations-plan
Vi tar fram en kommunikationsplan där vi kartlägger *hur* ert företag bäst kommunicerar utifrån verksamhetsmålen samt en marknadsplan som beskriver *vad* och *vilka* kommunikativa insatser som kommer behövas för att nå målen.

Ramverk för CXM, kundupplevelse
Att arbeta med kundupplevelsen som helhet är en av de viktigaste beståndsdelarna hos oss när vi tar fram en plan för ert företag. Vi ser till så att ingen del av kundresan glöms bort och tar fram ett tydligt ramverk för hur ni på bästa sätt arbetar med det.

Hantering av kundresor och kommunikation
Vi tar fram underlag för hur ni effektivast jobbar med kunden under kundresans alla steg. Vi tar också fram vilka drivkrafter, förväntningar och problem de kan tänkas ha och hur ni bästa kommunicerar med dem under alla faser.

Sales enablement
Att uppnå långsiktig tillväxt innebär att både ledningsgrupp som medarbetare inom företaget arbetar mot samma mål. För att lyckas med är rätt verktyg en nödvändighet. Vi ser till så att alla får med sig rätt utrustning, kunskap, material och information för att ha så goda förutsättningar som möjligt.

Analytics & AI
Med hjälp av analytiska verktyg och AI kan vi hitta mönster baserat på tidigare data för att förutspå framtida trender och händelser. Utifrån er affärsfråga hjälper vi er att identifiera och utnyttja rätt interna och externa datakällor. Vi tillämpar avancerad teknik för att omvandla och visualisera data för att på så vis ge möjligheten att fatta snabba och relevanta affärsbeslut. 

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig att förverkliga dina företagsmål? Vi hjälper dig gärna och guidar dig och ditt företag med rätt lösningar. Allt du behöver göra är att lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.