Automatiserade

kundresor.

Skapa värde genom hela kundlivscykeln.

Koppla kundresan till konkreta affärsmål

”C.A.R.E by Sandberg” är vår strategi för att utveckla långsiktiga kundrelationer genom att guida företag i hur de effektivt kan konvertera besökare till kunder, aktivera dem genom meningsfull interaktion, behålla deras lojalitet och till sist, utöka relationen för ökad tillväxt. Vår användning av MarTech gör det möjligt att automatisera denna process, vilket säkerställer en personlig och effektiv kundresa som ständigt är synkroniserad med företagets affärsmål och förstärker varje steg i kundlivscykeln.

Convert.

Vi ökar din kundbas och försäljning genom att omvandla intressenter till betalande kunder med hjälp av riktade kampanjer och effektiva konverteringsstrategier.

Activate.

Genom att öka användningen av dina tjänster skapar vi mervärde för kunderna, vilket leder till högre kundengagemang och stärkta kundrelationer.

Retain.

Vår strategi fokuserar på att behålla kunder och minska avhopp (churn) genom att kontinuerligt leverera värde och upprätthålla en hög kundnöjdhet.

Expand.

Vi ökar intäkterna per kund genom korsförsäljning och uppgraderingar, vilket stimulerar tillväxt och förstärker kundens livstidsvärde.

Värdet för dig.

Att växa och behålla kunder är kärnan i varje framgångsrikt företag. Vi fokuserar på att skapa en stark förbindelse mellan ditt varumärke och dina kunder, genom hela deras resa från första intryck till långvarig lojalitet. Genom att kombinera teknik med kreativa strategier säkerställer vi att varje interaktion bidrar till ditt företags tillväxt och framgång.

Tillväxt.

Vi skapar strategier som ökar konverteringar och försäljning, med ständiga justeringar för att varje kundinteraktion ska ge verklig tillväxt.

Kundupplevelse.

Genom beteendedesign och data skapar vi upplevelser som leder till handling och stöder dina affärsmål, som återköp och ökad användning.

Affärsstöd.

Våra insikter och verktyg underlättar välgrundade beslut för att stärka kundrelationer och förbättra företagets marknadsposition. 

Effektivitet.

Automatiserade kundresor och datadriven förståelse leder till skräddarsydda upplevelser och höjer konvertering och kundlojalitet.

Vad vi gör.

Vår process är anpassad för att skapa effektiva kundresor som levererar tydliga affärsresultat. Här är våra anpassade steg för att säkerställa att varje designinsats förstärker din kundresa: 

Steg 1: Sätter effektmål

Vi börjar med att fastställa specifika effektmål för varje del av kundresan – Convert, Activate, Retain, Expand. Målen utgår från en grundlig förståelse av hur vi kan omvandla interaktioner till varaktiga kundrelationer och affärsvärde.

Steg 2: Identifierar målgrupper för varje fas

För varje steg i C.A.R.E identifierar vi vilka kundsegment vi riktar oss mot. Vi förstår deras beteenden och behov för att kunna skapa en resa som är både personlig och relevant.

Steg 3: Kartlägger behov genom kundresan

Vi analyserar kundens behov vid varje punkt i resan för att säkerställa att vår design engagerar och motiverar till nästa steg. Denna kunskap är kärnan i att forma interaktioner som leder till konvertering och lojalitet.

Steg 4: Designar för specifik effekt

Med målen och kundens behov i åtanke designar vi för varje steg i kundresan. Från första intrycket till återkommande engagemang, varje designelement är skapat för att stärka relationen och främja företagstillväxt.

Steg 5: Prioriterar och optimerar kundresor

Vi rangordnar och genomför designen med fokus på att skapa en sömlös och effektiv resa för kunden. Genom att övervaka och justera strategin kontinuerligt, maximerar vi designens inverkan på dina affärsmål.

Värdet för dig.

Vi etablerar strukturer som underlättar samarbete inom ditt företag, formar tillväxt-team och skapar en miljö för kontinuerlig utveckling. Vår metodik bidrar till mer förutsägbara intäkter och skapar en stark grund för hållbar tillväxt. Här är konkreta fördelar som du kan räkna med:

Tillväxt-team: Stärker samarbetet inom teamet för en enhetlig tillväxtstrategi.
Förutsägbara intäkter: Skapar stadiga intäktsflöden genom fokuserade kundresor.
Automatisering: Integrerar automatiserade processer för att höja effektiviteten.
Kundnöjdhet: Förbättrar kundupplevelsen, vilket leder till ökad lojalitet och retention.
Kostnadseffektivitet: Minskar överflödiga kostnader genom optimerade arbetsflöden.
Datainsikter: Använder datadriven analys för att informera beslut och nästa steg.

Börja din transformation nu.

Vi använder den senaste teknologin för att automatisera kundresan, vilket inte bara driver tillväxt utan också skapar enastående kundupplevelser. Vår metod är data-driven och effektiv, säkerställer att varje interaktion med kunden är optimerad för att bygga värde och lojalitet.